การบริหารการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม
  บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด มีความตระหนักรู้ และพึงระลึกอยู่เสมอเสมือนว่า ธุรกิจ ประเทศชาติ และสิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่คู่กันไปตลอดเวลา โดยจะขาด หรือล้ำหน้าไปเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดเสียมิได้ อาจจะทำให้ความคงอยู่อย่างยั่งยืนโดยรวมได้รับผลกระทบอย่างที่สุด หากขาดซึ่งความสมดุลยภาพ เรามีการบริหารการจัดการให้ทุกสิ่งที่เป็นธรรมชาตินั่น ยังคงอยู่คู่กันไปไม่ว่าจะเป็น ดิน ป่า น้ำ อากาศ โดยส่งเสริมในทุกๆ ภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ฟื้นฟู สร้าง หรือส่งเสริมให้กับสิ่งแวดล้อมดังกล่าวได้ ยังคงสะอาด สมบูรณ์ และคงความสมดุลกันอยู่ได้อย่าเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่
 
การดูแลบริหารการจัดการด้านของเสีย 
 
  ด้านขยะมูลฝอย ของเสียจากการผลิตในโรงงาน โดยนโยบายการจัดการเพื่อลดปริมาณของเสีย ของเหลือใช้อย่างมีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ โดยเริ่มกระบวนการตั้งแต่การลดปริมาณ หีบห่อบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่จำเป็น และย่อยสลายยาก เป็นปัญหาต่อการจัดการในระบบนิเวศน์ ตลอดจนจัดการกับเศษ ซากวัตถุดิบต่างๆ ไม่ให้ศูนย์เสีย หรือเสียหาย เหลือใช้ให้น้อยที่สุด   และมีการทำลายหากใช้งานไม่ได้และเป็นอันตราย  หรือนำไปเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ส่งผลดีต่อระบบนิเวศน์โดยธรรมชาติ และสังคมรอบด้าน ก็จะดำเนินการให้เกิดประโยชน์ในแนวทางนั้น
 
การบริหารการใช้พลังงาน
   บริษัทสร้างความรับรู้ และส่งเสริมให้เกิดการตระหนักถึง การประหยัดการใช้พลังงาน ในทุกๆ ภาคส่วนของบริษัทเอง ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งในภาคส่วนของสำนักงาน ตลอดจนโรงงานและ กระบวนการผลิต โดยจะต้องคำนึงถึง การใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และมีคุณค่าเสมอ รวมไปถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เป็นพลังงานทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น โครงการ การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในโรงงานเพื่อลดการใช้ ไฟฟ้า และเชื้อเพลิงอื่นๆ อีกเช่น บอยเลอร์ชีวมวล ถือเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน และเป็นพลังงานสะอาด และยังสามารถใช้ป้องกันการขาดแคลนพลังงานในอนาคตได้อีกทางหนึ่ง
 
การดูแล บริหารการใช้น้ำ
   ให้มีการใช้อย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกระบวนการผลิต และยังส่งเสริมการบริหารการจัดการน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Zero Discharge นำน้ำที่ใช้แล้วโดยผ่านการบำบัด จนสามารถนำกลับมาใช้ต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยไม่ก่อปัญหาให้กับสังคมและสภาพแวดล้อม

การดูแลด้านสภาพอากาศ
   ทั้งในสถานประกอบการ และสถานที่แวดล้อมโดยรอบของสถานประกอบการ โดยตระหนักถึง ความสำคัญของสังคม และสภาวะแวดล้อมที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการไม่สร้างปัญหา หรือภาระกับธรรมชาติ ด้วยการลดละ การปล่อยไอเสีย ที่เป็น หรือก่อมลพิษ แม้แต่ก๊าซเรือนกระจก และฝุ่นละอองให้ได้อากาศที่สะอาดเพื่อปล่อยออกมา เพื่อลดปัญหาต่อสภาวะแวดล้อมของโลกของเรา และจัดทำคาร์บอนฟุตปริ้นท์กับผลิตภัณฑ์ของเรา เช่น Smoky Hotdog Chicken Sausage ช่วยลดภาวะโลกร้อน และการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ หรือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อโลก ได้ประสบความสำเร็จ

การบริหารการจัดการความสมดุลของธรรมชาติ
  บริษัท ผลิตภัรฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ได้ตอบสนองแนวพระราชดำริห์ ตามกระแสพระราชดำริห์ของพ่อหลวง ร.9 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ นำมาซึ่งพอมี พอกิน พอใช้ ร่มเย็น แบ่งปันและจำหน่าย เพื่อความยั่งยืน  
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้