ความยั่งยืน ด้านอาหาร
 
 
   เฮ็ลธ์ฟู้ดส์จะยังคงรักษามาตรฐานการผลิตอาหาร เพื่อให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีมาตรฐานสูง ในด้านความสะอาด และปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในทุกช่องทางธุรกิจ และจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนา ยกระดับให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไปอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อส่งมอบอาหารที่ดีสู่ผู้บริโภค และเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาคธุรกิจ และผู้ประกอบการ ให้ได้ร่วมในห่วงโซ่อุปทาน ร่วมส่งมอบอาหารที่ดีสู่มวลมนุษยชาติ หรือผู้บริโภค ด้วยองค์ประกอบแห่งความยั่งยืนด้านอาหาร เพราะอาหารที่ดี ย่อมส่งเสริมให้ ประเทศชาติมีพื้นฐานแข็งแกร่ง จากการมีสุขภาพ และสุขอนามัยของประชากรที่ดีด้วย
เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ ใส่ใจคุณภาพ
image
ผลิตตามมาตรฐานกำหนด
เฮ็ลธ์ฟู้ดส์จะยังคงไว้เป็นมาตรฐานโดยพื้นฐาน ด้วยการมุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารที่ปราศจาก การใส่สารต้องห้ามและส่วนประกอบอื่นๆ ใดที่เป็นอันตรายต่อร่างกายผู้บริโภคเสมอ
image
ผลิตอาหารให้ปลอดภัย
เฮ็ลธ์ฟู้ดส์ร่วมสนับสนุนการผลิตอาหารที่ดี ให้ถูกต้องตามกำหมาย เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าคนสำคัญ
image
คัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 
คัดเลือกวัตถุดิบที่ดีมาใช้ในการผลิต ที่มีมาตรฐานด้านความสะอาด ปลอดภัย เป็นหลักสำคัญ ก่อนที่จะนำมาแปรรูปเป็นอาหารมื้อสำคัญในทุกๆ มื้อ
image
ควบคุมกระบวนการผลิต 
นำส่งความสด สะอาด ปลอดภัย ตลอดตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
Powered by MakeWebEasy.com