ความยั่งยืน ด้านสังคม
เราได้ตระหนักในแนวคิดที่ว่า การที่จะมีอุตสาหกรรม และผลิตอาหารที่ดีได้นั้น จะต้องทำให้สังคมอยู่ดี และมีสุขในทุกๆ มิติ เติบโตไปด้วยกันได้ และอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาสังคมรอบด้าน ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กันไปกับเรา ทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความผาสุขของคนในชุมชนรอบด้าน รวมไปถึงบุคลากรในองค์กรของเรา ให้มั่นคง ยั่งยืน เติบโตพร้อมกันไปด้วยกันทั้ง มนุษย์ สังคม และอาหาร
image
ด้านสังคม
 โครงการ FOREST FOR LIFE
สร้างป่า...สร้างชีวิต
โครงการปลูกป่า และป่าชายเลน ร่วมกับหน่วยงานราชการ สังคมรอบด้าน และภาครัฐ จำนวนมาก
 

โครงการ ขาเทียมพระราชดำริ 
ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมเหลือใช้  นำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาขาเทียมของประเทศไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด  ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนิน “โครงการขาเทียมพระราชดำริ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ปีที่ 3 ด้วยการเปิดรับบริจาคอะลูมิเนียมที่พนักงาน, ลูกค้า และผู้มีจิตศรัทธา  ให้ร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียมเหลือใช้  นำไปใช้ประโยชน์ พัฒนาขาเทียมของประเทศไทย โดยผู้บริหารบริษัทฯ รับมอบชิ้นส่วนอลูมิเนียม น้ำหนัก 6 กก. จากตัวแทนสมาชิกธุรกิจเครือข่าย เพื่อให้นำชิ้นส่วนอลูมิเนียมไปได้ช่วยให้ผู้พิการมีอุปกรณ์ขาเทียมที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป
image
image
โครงการบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด โดยคุณเสาวลักษณ์  โชติเทวัญ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดทำโครงการ “ WE SHARE บริจาคโลหิตสุขใจ “ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ปี 2553 ร่วมกับ หน่วยบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ โรงพยาบาลภูมิพล เพื่อส่งมอบโลหิตให้กับสภากาชาดไทย โดยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุกไตรมาสอย่างต่อเนื่อง  จึงรณรงค์ให้ผู้บริหาร, พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ให้เห็นความสำคัญกับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่านการบริจาคโลหิต ปัจจุบันดำเนินมาถึงปี 2563 มีการบริจาคประมาณกว่า 1,200,000 cc.
 
โครงการให้ทุนการศึกษา ร่วมกับสภาบันในเขตชุมชน
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด โดยคุณเสาวลักษณ์  โชติเทวัญ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนสังคมและประเทศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา มาแล้วมากกว่า 20 ปี โดยเริ่มมอบทุนอุปกรณ์การเรียนที่ขาดแคลนให้กับโรงเรียนต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์กีฬา, อุปกรณ์ด้านการศึกษาอื่นๆ รวมถึงสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน เพื่อให้สามารถเข้าถึงการศึกษาทั้งเด็ก และเยาวชน เป็นประจำทุกปี ปีละกว่า 100,000 บาท เพื่อให้เด็กในวันนี้ เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีเพื่อสังคมสืบไป
image
image
โครงการทำบุญในสังคม
ร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่ธุรกิจ
บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด โดยคุณเสาวลักษณ์  โชติเทวัญ ได้นำคำสอนของหลักศาสนามาให้ในการบริหารงาน และร่วมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยได้ร่วมกับผู้บริหาร, พนักงาน และผู้มีจิตศรัทธา ทำบุญบริจาคเป็นประจำทุกปี เช่น เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ หอระฆัง กุฏิพระสงฆ์ โรงครัว ศาลาฌาปนสถาน เมรุ หรือสุขา โดยได้จัดเป็นเจ้าภาพหรือร่วมจัดงานทอดกฐิน, ผ้าป่าสามัคคีต่างๆ โดยนำปัจจัยหรือสิ่งของที่ได้ไปบูรณศาสนสถานภายในวัดและสาธารณประโยชน์  เพื่อสังคมไทยพัฒนา โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ พร้อมมุ่งมั่นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสืบไป
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้